Cải thảo
5
16.200đ

Cải thảo

5
16.200đ
Chọn loại hàng (ví dụ:màu sắc ,kích thước)
Thông số sản phẩm
VF_RCQ12
VietFarm
Mộc Châu
product-image
16.200đ
Kho : 64491
Đơn vị
Chat