Khuyến mại Khủng - Mùa rau Mộc Châu chỉ 7K/kg

news-image

Người có thể dừng hoạt động, nhưng rau thì đến ngày là lớn Khủng. Thương công sức của người nông dân Mộc Châu chăm bẵm rau chờ Tết thì rót giá vì Covid. Tìm các bếp ăn, nhà hàng, gia đình hỗ trợ các Farm trồng sạch, hưu cơ tránh rớt giá, bị ép gía. Rau đồng giá 7K/kg cho Cải Thảo, Cải bắp, Cải Ngồng Đông dư

Người có thể dừng hoạt động, nhưng rau thì đến ngày là lớn Khủng. Thương công sức của người nông dân Mộc Châu chăm bẵm rau chờ Tết thì rớt giá vì Covid. Tìm các bếp ăn, nhà hàng, gia đình  hỗ trợ các Farm trồng sạch, hưu cơ tránh rớt giá, bị ép gía. Rau đồng giá 7K/kg  cho Cải Thảo, Cải bắp, Cải Ngồng Đông dư

Chia sẻ
Chat