Bí đỏ cô tiên
5
11.000đ

Bí đỏ cô tiên

5
11.000đ
Chọn loại hàng (ví dụ:màu sắc ,kích thước)
Thông số sản phẩm
VF_RCQ18
HTX Rau hữu cơ Thanh Xuân
product-image
11.000đ
Kho : 8
Đơn vị
Chat