Cải cầu vồng| Chard
5
4
Đã bán
50.000đ

Cải cầu vồng| Chard

5
4
Đã bán
50.000đ
Thông số sản phẩm
QOF-0001
VietFarm Organic Quoc Oai
Mô tả sản phẩm
Cải cầu vồng trồng nhà màng hữu cơ rất giàu dinh dưỡng, có thể sử dụng làm detox
Chat