Giới thiệu

news-image

“Mạng lưới VietFarm-to-Table” (VF2TN) kết nối nông dân trồng nông sản địa phương, sạch, có chất lượng cao nhất với các cửa hàng thực phẩm sạch , nhà hàng, đồ uống và các bếp ăn phục vụ người tiêu dùng với thực phẩm tươi, sạch. VF2TN được quản trị bởi Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Công Bằng Xanh (Green Fair Co. Ltd) DKKD: 0106162699 Do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà nội Cấp Email: info@greenfairtrade.com| Info@Vietfarm2Table.net The "VietFarm-to-Table Network " (VF2TN) connects farmers growi

VietFarm to Table Network - Mạng lưới Từ Trang trại đến Bàn Ăn là mạng lưới kết nối người sản xuất và tiêu dùng với mục tiêu: 

1. Tăng cường tính minh bạch trong cung ứng và tiêu thụ thực phẩm thông qua chuỗi kết nối kỹ thuật số thông qua hệ thống mã QRcode.

2. Tăng cường an toàn thực phẩm được cung cấp cho thị trường và người tiêu dùng cuối cùng.

3. Tạo ra các giá trị chia sẻ và tiêu dùng có đạo đức đối với thực phẩm sạch.

4. Tăng cường giải pháp bền vững nhằm giải quyết các thách thức về môi trường trong sản xuất nông nghiệp và thực phẩm thông qua việc áp dụng chứng nhận VietFarm và giám sát tiêu chuẩn trên hệ thống trang trại.

VF2TN cho phép thực khách và người tiêu dùng biết thực phẩm trên đĩa của họ đến từ đâu và chúng được trồng và chế biến như thế nào; trong khi vừa bảo vệ tự nhiên vừa mang lại lợi nhuận công bằng cho nông dân và những người khác trong chuỗi giá trị. 
 

Chứng nhận

Chúng tôi đảm bảo trang trại và chế biến thực phẩm tuân theo tiêu chuẩn VietFarm để bảo vệ hệ sinh thái, người lao động và cộng đồng.

Kết nối

Chúng tôi tạo ra một hệ thống giúp bạn dễ dàng tìm thấy các sản phẩm thực phẩm tươi, chất lượng theo mùa và đưa chúng từ trang trại đến bàn ăn.

Hỗ trợ

Chúng tôi hỗ trợ các trang trại, người chế biến và nhà bán lẻ về kỹ thuật, tiếp thị, xây dựng thương hiệu để kinh doanh thành công trong nền kinh tế chia sẻ.

Chia sẻ

Các nhà hàng, người chế biến và nông dân đều có lợi nhuận công bằng khi đều phục vụ nhu cầu của người dùng cuối về thực phẩm tươi, lành mạnh, bền vững.

Nhà cung cấp

Quý khách xem thông tin nhà cung cấp:  tại đây


The "VietFarm-to-Table Network " (VF2TN) connects farmers growing the highest quality, most environmentally clean local foods to food and beverage establishments and high-end grocers serving local consumers.
VF2TN enables those diners and shoppers to know where their food comes from and that it was grown and processed while taking care of the natural world and providing fair returns to farmers and others along the value chain. For farmers, VF2TN means training and other support to assure high quality and secure better markets.

VietFarm to Table Network works with the aims to:

1.  Enhance transparency in food supplies and consumption through out the digital connected chain via QRcode system.

2. Enhance food safety which is provided to market and end-users.

3. Create share values and ethical consumption on safe and healthy food.

4. Enhance sustainable solution to address environmental challenges in agriculture and food production via application of VietFarm certifcication and standard monitoring on open farms system.

Certify

We guarantee farms and food processing follows the strong VietFarm standard (which is currently undergoing international accreditation) to protect ecosystems, workers, and communities.

Connect

We create a system that make it easy to find quality, seasonally fresh food products and get them from farms to tables.

Support

We support farms, processors and retailers with technical, marketing, branding to be successful business in shared economy

Share

Grocers, restaurants, processors and farmers each profit equitably as they serve the needs of end-users for fresh, healthy, sustainable foods.

Cooperative

 

You can see information about the supplier: here

 

Chia sẻ
Chat