Khuyến mại Khủng - Mùa rau Mộc Châu chỉ 7K/kg

Người có thể dừng hoạt động, nhưng rau thì đến ngày là lớn Khủng. Thương công sức của người nông dân Mộc Châu chăm bẵm rau chờ Tết thì rót giá vì Covid. Tìm các bếp ăn, nhà hàng, gia đình hỗ trợ các Farm trồng sạch, hưu cơ tránh rớt giá, bị ép gía. Rau đồng giá 7K/kg cho Cải Thảo, Cải bắp, Cải Ngồng Đông dư

Giới thiệu

“Mạng lưới VietFarm-to-Table” (VF2TN) kết nối nông dân trồng nông sản địa phương, sạch, có chất lượng cao nhất với các cửa hàng thực phẩm sạch , nhà hàng, đồ uống và các bếp ăn phục vụ người tiêu dùng với thực phẩm tươi, sạch. VF2TN được quản trị bởi Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Công Bằng Xanh (Green Fair Co. Ltd) DKKD: 0106162699 Do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà nội Cấp Email: info@greenfairtrade.com| Info@Vietfarm2Table.net The "VietFarm-to-Table Network " (VF2TN) connects farmers growi

Chat