Khuyến mại Khủng - Mùa rau Mộc Châu chỉ 7K/kg

Người có thể dừng hoạt động, nhưng rau thì đến ngày là lớn Khủng. Thương công sức của người nông dân Mộc Châu chăm bẵm rau chờ Tết thì rót giá vì Covid. Tìm các bếp ăn, nhà hàng, gia đình hỗ trợ các Farm trồng sạch, hưu cơ tránh rớt giá, bị ép gía. Rau đồng giá 7K/kg cho Cải Thảo, Cải bắp, Cải Ngồng Đông dư

Chat