Giới thiệu

“Mạng lưới VietFarm-to-Table” (VF2TN) kết nối nông dân trồng nông sản địa phương, sạch, có chất lượng cao nhất với các cửa hàng thực phẩm sạch , nhà hàng, đồ uống và các bếp ăn phục vụ người tiêu dùng với thực phẩm tươi, sạch. VF2TN được quản trị bởi Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Công Bằng Xanh (Green Fair Co. Ltd) DKKD: 0106162699 Do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà nội Cấp Email: info@greenfairtrade.com| Info@Vietfarm2Table.net The "VietFarm-to-Table Network " (VF2TN) connects farmers growi

Chat