Tuyển cộng tác viên VietFarm2Table Network

news-image

VietFarm2Table Network tuyển cộng tác viên Bán hàng

VietFarm2Table Network tuyển cộng tác viên tham gia mạng lưới kết nối người sản xuất thực phẩm sạch từ Trang trại tới Bàn ăn người tiêu dùng. 

Cộng tác viên là các đại sứ thực phẩm sạch, với chính sách CTV hấp dẫn. 

Liên hệ: 07788823111. Email: sales@vietfarm2table.net

Chia sẻ
Chat