Xà lách hữu cơ| Iceberg Lettuce
5
Sản phẩm đang tạm thời hết hàng, bạn có thể liên hệ đến chúng tôi để đặt trước, chúng tôi sẽ giao ngay khi có hàng
50.000đ
Tạm hết

Xà lách hữu cơ| Iceberg Lettuce

5
Sản phẩm đang tạm thời hết hàng, bạn có thể liên hệ đến chúng tôi để đặt trước, chúng tôi sẽ giao ngay khi có hàng
50.000đ
Thông số sản phẩm
QOF-0002
HTX Hữu cơ Cung Cầu
Mô tả sản phẩm
Xà lách hữu cơ trồng trong nhà màng tai Quoc Oai Farm
Chat